Nyheter 

Cirka 100 nya lägenheter i Jönköping – Fler på gång

Jönköping Kommun bjuder in byggaktörer att anmäla sitt intresse för att få bygga lägenheter i området Åsen.

Av de som är intresserade kommer några att väljas ut för att föra dialog med kommunen och arbeta vidare med tankar, idéer, handlingar och ritningar. Den aktören som bedömts ha den bästa helhetslösningen blir tilldelad uppdraget.

Åsen ligger cirka tre kilometer från västra centrum mellan Mariebo och Samset. Tanken är att det ska byggas cirka 1000 bostäder som kan vara olika boendetyper men även offentlig och kommersiell service som till exempel skola och idrottshallar. Första etappen är att bygga cirka 100 lägenheter.

Beslut om vem som får bygga på området fattas den 27:e maj.

Alexander Hansson

Related posts