Nyheter 

Slut på tystnaden på Jönköpings campus

Sexuella övergrepp, våldtäkter och responsen därefter skrivs om i den nya skoltidningen EDIT på Jönköpings University. Amelie Karlsson, skribent och reklamansvarig på tidningen, skriver i en krönika om hur trött hon är på den tystnadskultur som finns kring ämnet och vill tillsammans ta tillbaka makten och ”skrika håll käften”. I en intervju med oss förklara hon vidare…   

Vad inspirerade dig att skriva den här krönikan?

Bara under hösten fick jag höra om flera olika övergrepp på kvinnor på campus. Alla övergrepp hade även skett i samband med studentrelaterade event. Det som intresserade mig då var hur förövarna inte blev ”socialt straffade” utan att deras sociala liv verkade förbi intakt trots att övergreppen var anmälda till polis.

I samband med detta fick jag höra om hur komikern Kelly Bachman under sin stand up rutin pekat ut Harvey Weinstein som en våldtäktsman när han befunnit sig på klubben Bachman uppträdde på. Hon blev där med ombed att hålla käften av andra män i publiken. Detta kändes så extremt typiskt för den tiden vi lever i och hur samhället daltar med förövare. Då jag satt med i EDIT under tiden jag fick idén om att skriva artikeln så kändes det som en självklarhet att dela med mig av mina tankar.


Vad har responsen varit efter krönikan publicerades?

Den fick så himla fin respons och mycket större spridning är vad jag trodde den skulle få. Ingen negativ respons har nått mig än i alla fall.


Vad känner du att det finns för utvecklingsmöjligheter?

Om du tänker just kring ämnet med övergrepp på campus tycker jag att det finns extremt mycket utvecklingsmöjligheter kring vilken information som når studenterna. Sker det övergrepp på campus ska det förmedlas till oss studenter så alla vet om hur situationen ser ut.

Med ett sådant viktigt ämne, har du något önskemål att utveckla detta vidare?

Just nu känner jag inget driv att utveckla detta mer. Hade dock varit superroligt om framtida skribenter på EDIT väljer att skriva om mer obekväma ämnen som kan väcka känslor hos läsarna och leda till diskussion kring campus.

Finns där några andra känsliga ämnen du önskar att tidningen skriver om i framtiden?

Hmm.. tidningen släpptes nu under 2019 och där finns många ämnen kvar att beröra. Men det som man kanske kan lägga vikt i är om den social hierarki som finns på skolan eller om generellt utanförskap.

Kimberley Hagander

Related posts