Nyheter 

Våld ökar mot barn och kvinnor under juletider

Under julen får Kvinno- och tjejjouren i Jönköping in fler fall av övergrepp och våld. Enligt verksamhetschefen vid jouren, Tania Karanja, kan det bero på att alkoholkonsumtionen ökar kring högtiden eller att man spenderar mer tid med den som sexuellt utnyttjar eller brukar våld. Eskaleringen av våld innebär också mer att göra för jouren, och alla bidrag från privatpersoner välkomnas. Tania anser också att fler måste belysa mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem.

thomasson.hanna@gmail.com

Related posts