Nyheter Väder 

Allt varmare vintrar

Det gråa och regniga vädret den senaste månaden har nog inte undgått någon. Medeltemperaturen stiger i Sverige och vintrar med snö blir allt ovanligare. Trenden har varit densamma de senaste åren. Enligt SMHI är detta bara början – de varma vintrarna är här för att stanna.

Sedan november har vädret varit grått och regnigt. Enligt meteorologen Mikael Sjöstrand på klart.se är det ett högtryck från Ryssland som medfört sig varma vindar och fenomenet Inversion – vilket innebär att varm luft pressar ner luften nära marken och gör att den står stilla. Då blir risken större att den förorenas. Högtrycket bildar ett lock som gör att städernas avgaser och föroreningar håller sig kvar nära marken och inte kan stiga upp. Allt stannar kvar och hamnar istället i luften vi andas in. Dessutom bidrar det till att skapa det gråväder vi sett i Sverige den senaste månaden.

Visst finns det fortfarande hopp om en vit jul – Enligt SMHI är något kallare väder på väg in lagom tills dess. Kanske blir det ett uppehåll från gråvädret på sina håll, men hur vintern kommer att se ut framöver är svårt att säga. Det är möjligt att det blir en återgång till det tidigare gråvädret.

Framöver ser trenden med de varmare vintrarna inte ut att vara nära en förändring. Men det får långt fler följder än nedstämda människor som gillar vita jular. Även djurlivet och skogen påverkas. Sparvugglan, som brukar lägga upp matförråd när de kallare temperaturerna kommer blir av med sin mat när det milda vädret gör att förråden ruttnar. Enligt en vetenskaplig studie som publicerats i Global change biology utgör detta ett hot på lång sikt mot sparvugglan. Skogsbruket försvåras i och med att tjälen inte sätter sig i marken på vintern – det går knappt att komma fram med skogsmaskinerna.

I framtiden lär vi få vänja oss vid varma och snölösa vintrar – som förändrar förutsättningarna både för oss människor och djurlivet.

Samuel Karlsson
Skribent at MKV-nytt
Skribent som tycker om dataspel och att spela trummor.

Related posts