Nyheter 

Det blir färre vaccindoser till Sverige än planerat

De vaccindoser mot coronaviruset som väntas komma i januari blir färre än vad som först planerats. Vaccinsamordnaren Richard Bergström menar på att man får anpassa sig efter de volymer som kommer men att det rör sig om en minskning på 15 procent.

Bolaget Pfizer är först fram med vaccinet och anledningen till minskningen är att Pfizer har haft problem med leveranserna av vaccinet. Även antalet doser som förväntades produceras i december blev färre än de trott. Efter reduceringen väntas det i januari komma knappt 350 000 doser av vaccinet till Sverige. Enligt vaccinsamordnaren Richard Bergström rör det sig om en minskning runt 15 procent.

Det är folkhälsomyndigheten som fördelar vaccindoser mellan regionerna och denna minskning av vaccin kommer påverka alla regioner. Man kommer försöka göra en så god fördelning på reduceringen av vaccin till regionerna som möjligt. Doserna kommer att fördelas till regionerna utifrån regionernas befolkningsmängd och sammansättning. Med detta menas hur stor andel av befolkningen som tillhör prioriterade grupper.

Minskningen av vaccin i januari påverkar däremot inte antalet vaccindosor som Sverige kommer få levererade framöver. Regeringen har ett avtal via EU med totalt fem olika bolag hittills, med doser så att det ska räcka till hela befolkningen.  

Region Jönköpings län står redo för att påbörja vaccinationer så fort de första leveranserna kommer. Vaccinationen kommer ske enligt en prioriteringsordning där brukare i äldreomsorgen och den personal som arbetar nära brukarna kommer att prioriteras först. Därefter prioriteras grupper, som vårdpersonal och riskgrupper.  

  – Det pågår ett gediget planeringsarbete inom Region Jönköpings län. Därför är det bra med den tydliga prioritering som nu meddelats av Folkhälsomyndigheten. Detta ger vår vaccinationsarbetsgrupp förutsättningar att kunna gå vidare i sitt arbete, säger Rachel De Basso, regionråd (S) och ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Alexandra Johnsson
Skribent

Related posts