Jönköping först med att använda sensorer till vinterhalkan

Jönköping Energi och Tekniska verket blir först i Sverige med att testa sensorer vid vägbanorna för att underlätta halkbekämpningen i Jönköping.

Read More