Inflation och tabelNäringsliv Samhälle 

Priserna ökar tolfte månaden i rad, Energipriserna är boven

På grund av bland annat de ökade energipriserna så ser inflationen ut att fortsätta stiga i Sverige. Detta betyder fortsatta ökade priser på livsmedelsprodukter. Tidigare år brukar priserna sjunka under november perioden och öka en aning till julfirandet.

Livsmedelspriserna ökade för tolfte månaden i rad. Elpriserna steg med 16,8 procent från oktober. De produkterna som har ökat mest i pris enligt SCB är: mjölk, ost och ägg. Ett annat område som också har haft prisökning är drivmedelspriser men också priserna på bilar själva.

– Stigande elpriser bidrog till en ökad inflationstakt i november, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB, StatistikMyndigheten.

Under november perioden tidigare år sjunker vanligtvis priserna på livsmedel. På grund av den fortsatt höga inflationen, energipriserna och kriget i Ukraina så ser det ut som de dyra priserna vara kvar hela året ut och prognoserna för nästa år ser ut som att gå åt samma riktning.

Genomgång av Konsumentprisindex(KPI) rapporten från december 2022

Prisbasbelopp
SCB har också gått ut med deras prisbasbelopp för 2023 som beräknas vara 52 500 kronor. Det är en ökning med 4 200 kr jämfört med 2022:s 48 300 kronor. 
Men vad är prisbasbelopp? Prisbasbeloppet är kopplat till prisutvecklingen i Sverige och påverkas av konsumentprisindex(KPI). Beloppet används för att räkna ut bland annat skatter och pensions- och försäkringsförmåner.

konsumentprisindex
Men vad är konsumentprisindex(KPI) för något? Det är ett index som mäter de genomsnittliga prisutvecklingen för Sveriges konsumtion och de priserna svenska folket betalar för sina varor. Det är detta indexet som är det vanligaste måttet för inflationsberäkningar i Sverige.

Mer information kring konsumentprisindex(KPI) kan man hitta på SCB:s enga sida.

Related posts