Vård och hälsa 

Var är säkrast under igångsättning av förlossning – hemma eller på sjukhus? Det ska ny studie ta reda på

Allt fler förlossningar behövs sättas igång antingen för att förlossningen inte startar själv eller av andra medicinska skäl. Eftersom det är okänt hur en förlossning egentligen sätts igång kan det dröja innan förlossningen börjar. Det innebär att kvinnor ibland får ligga på sjukhus i upp till fem dagar innan barnmorskan lyckas få igång en förlossning.

– Eftersom vi inte vet exakt vad som startar en förlossning, är vi inte så bra på att härma det. säger Elin Boozon, överläkare på kvinnokliniken, Värnamo sjukhus, i ett pressmeddelande.

De kvinnor som deltar i studien, som kallas OPTION, kommer få börja igångsättningen på sjukhus. Detta görs med tabletter, ballongkateter eller både och. Sedan får några kvinnor stanna kvar på sjukhuset och några får åka hem så länge medan de väntar på att förlossningen ska börja. Kvinnorna som åker hem måste uppfylla vissa kriterier som att det måste vara en lågriskgraviditet, de får max bo en timme bort och de får inte ha fött med kejsarsnitt innan. 

Kvinnorna som åkt hem kommer på kontroll på det andra dygnet och på det tredje dygnet blir de inlagda på sjukhuset. 

– I många andra länder har det funnits så kallad heminduktion sedan länge, och vissa kliniker i Sverige har redan börjat med det, säger Boozon.

Studiens syfte är att undersöka säkerheten och upplevelsen av igångsättning hemma för den som ska föda barnet, partner och vårdpersonal. Om resultatet visar att heminduktion är säkert kan det leda till att fler sjukhusplatser blir lediga.

Emma, 38, som fött 3 barn och väntar sitt fjärde är positiv till studien. Hon har själv fått ligga på sjukhus i väntan på att förlossningen skulle börja och minns att hon helst hade velat vara hemma. 

–Det är lättare att vara hemma där man kan göra vad man vill, äta vad man vill och röra sig vart man vill. Men jag hade bara velat vara hemma under igångsättningen om jag hade nära till sjukhuset, berättar Emma.

På frågan om det inte känns tryggare på sjukhuset där det finns kunnig personal svarar Emma:

-Jo det är medicinskt tryggt på sjukhuset men det är fortfarande tryggare hemma. Om det inte vore för att det var mitt första barn och jag inte visste hur saker och ting gick till så hade jag nog väntat lite med att åka in till sjukhuset. Man känner på sig lite själv när det är dags. 

Emma säger att hon gärna hade velat delta i studien om hon fick frågan då hon inte gillar sjukhusmiljön.

Related posts