Höjda avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2023

2023 ökar jönköping kommun deras avgifter. Ett beslut från skolverket.

Read More